Preview Mode Links will not work in preview mode

ชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันกับจอยซ์ ไมเออร์

Jun 27, 2022

คุณเคยรู้สึกอยากยอมแพ้ไหม? พระเจ้ามีทางออกให้คุณ!...Jun 13, 2022

ศัตรูอยากให้เราเก็บความขมขื่น, ความผิดหวังและความโกรธไว้ในใจ รายการวันนี้...May 30, 2022

เอลียาห์ชอบที่จะ "สงสารตัวเอง" พระเจ้ามีแผนการอื่นสำหรับเขา แต่ก่อนอื่น...